De ondernemers van winkelgebied Hillegersberg willen meer grip krijgen op de toekomst. De structurele winkelleegstand in het gebied, het teruglopen van de passantenaantallen en verslechtering van de uitstraling van het winkelgebied versterkten deze wens.

Mede dankzij de jarenlange gezamenlijke inzet van BIZ (Winkeliersvereniging) en gemeente is het tij gelukkig al aan het keren en kent Hillegersberg de laatste tijd weer een aanwas van nieuwe ondernemingen. Ook is de transformatie van uitgerekt winkelgebied naar centrumgebied ingezet: een compact (en aantrekkelijker) kernwinkelgebied met aanloopstraten. Door in te zetten op branchering  en samenwerking kunnen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners samen (voor zover mogelijk) sturen welk type onderneming wenselijk is voor Hillegersberg. Ter bestendiging en versteviging van deze situatie zag BIZ Hillegersberg het belang om ondernemers in het gebied te betrekken bij de ontwikkelingen en gezamenlijk een toekomstbeeld te formuleren.

Daartoe heeft gemeente Rotterdam Platform De Nieuwe Winkelstraat gevraagd om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren in Hillegersberg voorstellen te doen om een gezamenlijk toekomstbeeld te ontwikkelen en de samenwerking te versterken. De actuele omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn aanleiding om – meer dan ooit – de gelederen te sluiten, en samen op weg te gaan naar een toekomstbestendig winkelgebied Hillegersberg.

Dit actieplan is het resultaat van het Kom-in-actie-traject in Hillegersberg, volgens de methodiek van Platform De Nieuwe Winkelstraat. Dit rapport laat het toekomstbeeld zien van het winkelgebied Hillegersberg en geeft richting aan eigenaren en ondernemers in het winkelgebied (zie de “routekaarten”). Heeft u naar aanleiding van dit rapport of deze route kaarten vragen, neemt u dan contactContact op met de BIZ Hillegersberg.

Het groene en lommerrijke Hillegersberg is niet alleen voor de levensgenieters een charmante plek voor boodschappen in de ambachtelijke buurtwinkels, maar ook dé insidertip voor Rotterdamse shopliefhebbers die eens iets anders willen dan de grote winkelstraten. 

Loop binnen bij de verschillende shops in de Bergse Dorpsstraat, Weissenbruchlaan, Freericksplaats en Streksingel. Hier vind je een uitgebreide collectie aan designermerken van de laatste fashion-, beauty-, woon- en kindertrends.

Stichting BIZ Hillegersberg
KVK nr. 52910717